Gathering Love/ Szeretet Gyűjtemény (59)

Hatred
Hatred is heavy and hold us down; loving is lighter and rises above all.
Rise above the frequency of hatred – of self, of others, of the world.
Gyűlölet
A gyűlölet nehézkes energia, figyelmünket a lent felé forditja és ott tartja; a szeretetteljesség energiája könnyedebb és a minden fölé emel. Próbálj meg az ön-, mások-, és a világ gyűlöletének frekvenciája fölé emelkedni.

Healing
Healing can take place; we have to be willing to look at ourselves and not the other person to make it all right.
Gyógyulás
A gyógyulásra van esély,a gyógyulás érdekében azonban hajlandokká válnunk arra, hogy magunkba nézzünk és ne a másiktól várjuk, hogy ő tegye rendbe az életünket.
Jim Gordon

Source/Forrás:
Gathering Love/ Szeretet Gyűjtemény
Words of Wisdom by Jim Gordon and Brian Yeakey /Bölcsességek Jim Gordon-tól és Brian Yeakey-től
Created by Anita McAfee/Anita McAfee hozta létre a könyvet
Illustrations by Richard Lamson/ Az illusztrációkat Richard Lamson készitette
P59

Book/Könyv, Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

The future/a jövő

Amikor megbocsátasz, nem a multat változtatod meg, hanem a jövőt!
***

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Bridges/Hidak

Kérem, hogy a hidak, amelyeket magam mögött felégetek, mutassák az utat tovább.

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

In spirit/Lélekben

God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
John4:24

Az Isten Lélek: és akik őt tisztelik, fontos, hogy őt lélekben és az igazságon keresztül imádják.
János Evangélioma 4:24

Source for translation
English
Hungarian

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

The Alchemist/Az Alkimista

Az alkimista mindent szeretetté változtat.
***
15181205_1461857590495429_5539175989551294121_n

Source

 

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

ILM quote

Where does God dwell?

God dwells at the spiritual eye center at the seat of the soul.  There’s no place for us to go to find God.  We don’t have to look to heaven and hope that somehow we’re getting God’s attention.  We don’t have to try to do and be the right thing, hoping that God will look at us and say, “Okay, job well done.”  All we have to do is realize that we are God.  We are divine.  We are God’s creation and God’s children.  God created us out of the divine living loving essence that is God.  All we have to do is begin that journey back to the seat of the soul.  All we have to do is begin to wake up in meditation and know who we truly are – not the mind, not the emotions, not the imagination, or the body … but soul.

 ***

Hol lakik Isten?

Isten az úgynevezett spirituális szem központjában, a lélek székhelyén található. Nincsen más hely ahol Istent kereshetnénk.  Nem kell a mennyekbe vagy a reményhez fohászkodnunk azért, hogy Isten figyelmét felkeltsük. Nem kell, hogy jót cselekedjünk, vagy a megfelelő emberekké váljunk abban reménykedve, hogy Isten ránk tekint majd és azt mondja „OK, ügyes vagy!” Nem kell mást tennünk, mit rájönnünk arra, hogy Isten mi magunk vagyunk. Mi mind Isten teremtményei és Isten gyermekei vagyunk. Isten az isteni élő szeretet esszenciájából teremtett bennünket, ami Isten maga. Nem kell mást tennünk, mint elindulunk az úton, vissza a lélek székhelyéhez. Nincsen más dolgunk, mint felébredni a meditáció során és megérteni, hogy kik vagyunk valójában – nem az elme, nem az érzelmek, nem a képzelet, nem a test … hanem lélek.

Source – ILM Jounal, April 2015

letting-go-david-lane

image – letting-go-david-lane

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Sri sri

Nem tehetsz erőfeszítéseket azért, hogy szeresd akár magadat vagy mást.

Nem kell mást tenned, mint ellazulni és rájönni arra, hogy te magad vagy a szeretet.

10355837_10152142671517536_1200208098902463718_n

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Anonym

Senki sem áll felette, sem alatta senkinek, és senki sem egyenlő.
Mindenki egyedi és egyedülálló.

10525862_851772568177018_2762963749648564956_n

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Anonym

Every situation in our lives has a lesson to teach us. Some of these lessons include: To become stronger. To communicate more clearly. To trust your instincts. To express your love. To forgive. To know when to let go. To try something new. Things change, but the sun always rises the next day. The bad news: nothing is permanent. The good news: nothing is permanent.

Source

Az életünkben megforduló minden egyes helyzet tanítani akar nekünk valamit. Egy-egy lecke, azt tanítja, hogy hogyan legyünk erősebbek; vagy hogyan kommunikáljunk tisztábban; hogy hogyan bízzunk meg jobban a megérzéseinkben; hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket; hogy hogyan bocsássunk meg; hogy hogyan ismerjük fel a pillanatot, amikor el kell engednünk valamit. Vannak olyanok, amelyek arra ösztönöznek, hogy kipróbáljunk valami újat. A dolgok változnak, de a nap a következő nap is felkel. A szomorú hír az, hogy semmi sem állandó. A jó hír az, hogy semmi sem állandó.

rumi19

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Rumi

You know how it is. Sometimes we plan a trip to one place, but something takes us to another.

Tudod, hogy van ez. Néha megtervezzük, hogy elutazunk valahová, de aztán valami egy egészen más helyre visz bennünket.

10534768_767917526598728_2148388817845845705_n

 

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Pushkaraj Shirke

A szeretet nem bánt.
Az elvárások azonban igen.

1959637_10152610778327621_8963919174922534073_n

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Charlie Brown

Hugs-leaving-the-body-225x225

Imádom azokat az öleléseket, amelyek során fizikailag érzem, ahogy a szomorúság elhagyja a testemet.

 

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Rumi

10301538_10152262710953999_1415667508087677303_n

Legyél egy lámpás, egy mentőcsónak, vagy egy létra. Segíts valakinek, hogy a lelke gyógyulhasson. Távozz úgy otthonodból, mint egy védelmező.

Uncategorized

Goethe

10174845_727489463941214_1132231759_n

Az ember azt látja a világban, amit szívében hordoz.

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Anonym/Ismeretlen

14193_10152328440318581_7653372499404853450_n

A test a játék által gyógyul,

az elme a nevetés által,

és a lelket az öröm gyógyítja.

Közmondás

Uncategorized

Alice Walker

9748_10152573764923978_345284716339680126_n

Minden esetben, amikor szépsége hozol létre önmagad körül a lelkedet állítod helyre.

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Eckhart Tolle

A halál nem más, mint mindannak a lefoszlása, ami nem önmagunk. Az élet titka az, hogy ‘ meghaljunk, mielőtt meghalnánk’ – és megértsük, hogy a halál nem létezik.

echart tolle

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Herman Hesse

A történetem se nem édeskés, se nem összefüggő, mint a kitalált történetek. Ostobaság és zavar jellemzi az őrültségekkel és álmokkal átszőtt történetemet, amely olyan, mint azoké az embereké, akik nem kívánnak többé hazudni önmaguknak.

herman hesse

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Rumi

In the heavens I see your eyes. In your eyes, I see the heavens. Why look for another Moon? Or another Sun? What I see will always be enough for me.

A Mennyországban látom a szemeidet. A szemeidben látom a Mennyországot. Miért is keresnék másik Holdat? Vagy Napot? Amikor, amit látok mindig elegendő lesz nekem.

10372081_797171473688504_1317355778396415560_n

by Lee Jeffries

Source

Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Gentle with my self

Gentle with my self – Gyengéd vagyok magamhoz

by Karen Drucker

I will be Gentle with myself
I will be Gentle with myself
And I will hold myself like a new-born baby
Child

Megbocsátó vagyok magamhoz,
Megbocsátó vagyok magamhoz,
És szeretem magam, mint egy újszülött gyermeket.

I will be Gentle with myself
I will be Gentle with myself
And I will hold myself like a new-born baby
Child

Gyengéd leszek magamhoz
Gyengéd leszek magamhoz
És úgy tartom magam, mint egy újszülött
gyermeket

I will be tender with my heart
I will be tender with my heart
I will hold my heart like a new-born baby child

Gyengéd leszek a Szívemhez
Gyengéd leszek a Szívemhez
És úgy kezelem a Szívemet, mint egy újszülött gyermeket

And I will only go as fast as
The slowest part of me feels safe to go

És csak annyira sietek, amennyire
A leglassabb részem haladni képes.

And I will only go as fast as
The slowest part of me feels safe to go

És csak annyira sietek, amennyire
A leglassabb részem haladni képes.

I will be easy on myself
I will be easy on myself
And I’ll Love myself like a new-born baby
child

Megbocsátó vagyok magamhoz
Megbocsátó vagyok magamhoz
És szeretem magam, mint egy újszülött gyermeket

I will be easy on myself
I will be easy on myself
And I’ll Love myself like a new-born baby
Child

Megbocsátó vagyok magamhoz,
Megbocsátó vagyok magamhoz,
És szeretem magam, mint egy újszülött gyermeket.

And I will only go as fast as
The slowest part of me feels safe to go

És csak annyira sietek,
amennyire a leglassabb részem haladni képes.

And I will only go as fast as
The slowest part of me feels safe to go.

És csak annyira sietek,
amennyire, a leglassabb részem haladni képes.

Now I know…
Végre tudom…

I am gentle with myself,
I am gentle with myself,
And I hold myself like a new-born baby child.

Gyengéd vagyok magamhoz,
Gyengéd vagyok magamhoz,
És tartom magam, mint egy újszülött gyermeket.

I am gentle with myself.
I am gentle with myself.

Gyengéd vagyok magamhoz.
Gyengéd vagyok magamhoz.

And I hold myself like a new-born baby child,
And I rock myself like a new-born baby child,
And I hold myself like a new-born baby child,
And I love myself like a new-born baby child.

És tartom magam, mint egy újszülött gyermeket,
Ringatom magam, mint egy újszülött gyermeket,
Tartom magam, mint egy újszülött gyermeket,
Szeretem magam, mint egy újszülött gyermeket.

rumi13

Literature/Irodalom, Poetry/Költészet, Translations/Fordítás E-HU

Hafiz

An old musician

How
Should
Those who know of God
Meet and
Part?

The way
an old musician
Greets his beloved
Instrument

And will take special care,
As a great artist always does,

To enhance the final note
Of each

Performance.

Egy idős zenész

Vajon
azok, akik
ismerik Istent,
hogyan találkoznak és
vállnak el?

Ahogyan
egy idős zenész üdvözli
szeretett
hangszerét

Ahogyan
gondoskodóan kezeli azt, pont úgy,
ahogy azt egy művész teszi

annak érdekében, hogy
felerősítse az útolsó taktust

mindkettejük Előadásában.

rumi18

Poetry/Költészet, Translations/Fordítás E-HU

Light/Fény

Light

I laugh when you call in the light
For you don’t know what you’re asking
You wanted warm and fuzzy
Instead you got a huntress on a horse
Chasing you down, a white-hot beam
Shining right on your most painful places
A hand grenade that is about to
Go off in your gut, and an excavation
Into all you had forgotten and never
Wanted to see again

Oh fool, did no one warn you
This light you long for would first
Dredge the darkness curled up
In an aching corner of your soul
And sear you so badly that only
The bravest of you would come
Through its flame of fiery scrutiny
With the nobility that is your birthright?

© simon heathcote

Fény

Nevetek, amikor behívod a fényt
Mert nem is tudod, hogy mi az, mit kérsz
Te valami melegre és bolyhosra vágysz
Helyette, azonban, egy vadásznőt kaptál lovon
Aki kerget téged, egy fehér-forró fénycsóván keresztül
Miközben rávilágít minden fájó pontodra
Egy kézi gránátot kapsz, amely bármelyik pillanatban
Felrobbanhat a zsigereidben, egy üreget vájva
Mindabba, amit már régen elfeledtél, és
Soha nem akartad újra látni.

Oh, bolond, senki nem figyelmeztetett téged arra, hogy
Ez a fény, amire annyira vágysz elsőször
Elkezdi kikotorni a lelked egyik sajgó sarkában
Felgyülemlett sötétséget
Majd olyan erősen megpirít, hogy
A legbátrabb részed mer csak
Keresztülmenni az önvizsgálat heves lángjain
Azzal a nagyszerűséggel, amely születésnél fogva jogod?

© simon heathcote

rumi12

Poetry/Költészet, Translations/Fordítás E-HU

Jim Gordon: Isten Megismerése

Végeredményben minden Isten, Istenből való és minden Isten része, amely Önmaga egyre mélyebb megtapasztalása, önkifejezése és élvezete felé törekszik.

Az ember spirituális természete az ő legigazabb személyazonossága. Az elme, az érzelmek és a test csupán szállítóeszközök a lélek számára, hogy az kifejezhesse Önmagát.

Az élet a földön arra terveztetett, hogy bennünket segítsen abban, hogy még inkább megismerhessük és kifejezhessük Isten bennünk élő tudatosságát.

(Részlet)

rumi 00

 

Book/Könyv, Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Jim Gordon: Isten Megismerése

… hogyan ismerhetjük meg az igaz természetünket anélkül, hogy megismernénk Istent, akinek a képmására mi magunk is teremtettünk?

(Részlet)

rumi w TC Gülşah Tanır

Book/Könyv, Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU

Jim Gordon: Szeretet és Szeretteljesség

Különféle emberek és helyzetek elfogadása nem szükségszerűen jelenti azt, hogy egyetértünk azzal, amit a másik csinál, és semmiképpen sem jelenti azt, hogy passzívvá kell váljunk. Csupán azt történik, hogy a Szeretet szemein keresztül tekintünk mindenre, bármi is történjen az életünkben. Csak akkor láthatjuk az igazságot annak ami, amikor Szeretettel tekintünk a dolgokra. Amikor az elfogadás törvénye szerint élünk, elkezdjük megérteni, hogy nincs szükség a megítélő vagy védekező magatartási formáinkra – hogy valójában semmi másra nincsen szükségünk, csak a Szeretetre. Amint elkezdünk az elfogadás törvénye szerint élni, felfedezzük az egyszerű létezés és az élettel való egység élményét, és egyre közelebb kerülünk a Szeretetteljességhez, ami Isten része.

A példa kedvéért arra, hogy hogyan tehetjük az elfogadást már meglévő kapcsolataink részévé, képzeljük el, hogy a partnerünk, egy olyan ember, aki a legkisebb provokációra is dühvel válaszol. Ahelyett, hogy bírálnánk és magunk is felmérgesednénk, válaszolhatunk elfogadással is. Az elménkben motoszkáló gondolatok helyett a következőket is gondolhatjuk: „Nem kell, hogy mindez hatással legyen rám, nincs szükségem arra, hogy védjem magam, vagy arra, hogy bíráskodjak. Szeretetteljesen is állhatok mindehhez, megnyithatom maga afelé, amit ez a helyzet tartogat, afelé, hogy megértsem, ez a helyzet hogyan járul hozzá ahhoz, hogy bensőségesebb kapcsolat alakulhasson ki közöttünk és hogyan élhetünk meg mélyebb Szeretetet.” Az elfogadás segítségével elkezdhetjük együtt felfedezni a düh hátterét, majd elengedi vagy megoldani azt.

Legtöbbször, amikor támadunk vagy védekezünk, az azért van, mert félelmet élünk meg. Azáltal, hogy tartjuk magunkat az elfogadás elvéhez, csökkentjük félelem érzetünket, mind önmagunkban, mind a másik emberben, ami azután felszabadít bennünket, és lehetővé teszi számunkra, hogy észrevegyük, milyen érzésekről és problémákról van szó ténylegesen. Azáltal, hogy elfogadjuk mind önmagunkat, mind a másikat, láthatóvá válnak a jelen pillanatban rejlő lehetőségek arra, hogy fejlődjünk, szemrehányás és a másik hibáztatása helyett. Így azután az elfogadás hidakat épít oda, ahol lehet, egyébként falak lennének. Mindez nagyban hozzájárul a Szeretetteljesség fennmaradásához is.

(Részlet)

babits

Book/Könyv, Quotes/Idézetek, Translations/Fordítás E-HU